20.9 C
Ioannina
Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022

Ιωάννινα: Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 Συνεδριάζει το ΔΣ Ιωαννίνων

spot_img

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. Την ερχόμενη Τετάρτη, στις έξι το απόγευμα, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέματα Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: κ. Σωτ. Σπυριδάκης, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
1. Παροχή εξουσιοδότησης για τακτοποίηση αυθαιρέτου, για το κοινοτικό κατάστημα Αμφιθέας.
2. Έγκριση ενοικίασης γραφείου για στέγαση Αντιδημάρχων του Δήμου Ιωαννιτών και των Γραμματειών τους.
3. Έγκριση ενοικίασης γραφείων για στέγαση των γραμματειών δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Καταβολή αποζημίωσης στον Μπανδέλη Αθανάσιο του Γεωργίου, πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.
5. Ανάκληση της 368/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: “Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Νήσου”, αναδόχου Εργοληπτική Επιχείρηση ’’ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. ΑΤΕ’’».

Θέματα Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: κ. Ορέστης Μπρίκος, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου ‘Όασις’» και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “BC PERIGRAMMA AE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Θέματα Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
7. Έγκριση υψομετρικής μελέτης τμήματος της οδού Πεντέλης μεταξύ των Ο.Τ. Γ445, Γ446 και των Ο.Τ. Γ469 και Γ470, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των περιοχών «Δροσιά – Πεντέλη – Ζευγάρια – Τσιφλικόπουλο» του Δήμου Ιωαννιτών.

Θέματα Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού

Εισηγήτρια: κ. Αικ. Πιάνου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
8. Παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ιδρύματος «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» όπου στεγάζεται το 5ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων.

Θέματα Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

9. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Εισηγήτρια: κ. Δήμ. Δρόσου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης

Θέματα Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αρλέτος, Αντιδήμαρχος
10. Τροποποίηση της ενταγμένης πράξης «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5034810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships» και ακρωνύμιο «RaCIP» για χρηματοδότηση στην πρόσκληση με τίτλο: ΑΜΙF-2019-AG-CALL: Transnational actions on asylum, migration and integration», στον άξονα προτεραιότητας 1 με τίτλο «Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes» και κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών.
12. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Senior citizens volunteers supporting the social orientation of newly arrived migrants» και ακρωνύμιο «Senior4Migr»  για χρηματοδότηση στην πρόσκληση με τίτλο: ΑΜΙF-2019-AG-CALL: Transnational actions on asylum, migration and integration», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Social orientation of newly arrived third-country nationals through involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities» και κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών.
13. Καθορισμός Τελών κοινόχρηστου χώρου από υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες για το 2020 και εφεξής.

Θέματα Αρμοδιότητας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Αϊβατίδης, Αντιδήμαρχος
14. Συμπλήρωση της αριθ. 572/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με την υποβολή προτάσεων –εισηγήσεων για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων, σχολικού έτους 2020-2021.
15. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών γυμναστηρίων σε Αθλητικούς Συλλόγους.
16. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους – Σωματεία.
17. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 8ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Προσκόπων ΠΥ.ΒΑ.
18. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 9ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου και 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης (τζαμάλες).

Θέματα Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

19. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για τις παραστάσεις της Εφηβικής Σκηνής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια : κ. Χρ. Κωτσαντή, Πρόεδρος Δ.Σ.

Λοιπά Θέματα

20. Αίτημα του Τμήματος Ξιφασκίας του Ερασιτεχνικού Σωματείου ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ για συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας, κατηγορίας παμπαίδων – παγκορασίδων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουνίου 2020 στα Ιωάννινα.
21. Αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ), παραρτήματος Ιωαννίνων, να τεθεί από την αιγίδα του Δήμου το 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΣΦΙΕ), που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στα Ιωάννινα.
22. Αίτημα της εταιρείας ΕΛ. HERO να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών το 16o MOTOR FESTIVAL, που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Φεβρουαρίου 2020 στο ΠΕΑΚΙ .
23. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης χώρων για δημιουργία Νεκροταφείου της Δ.Κ. Ιωαννίνων.
24. Τροποποίηση της αριθ. 52/2019 με θέμα: «Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης από τον Δήμο Ιωαννιτών του ακινήτου του κληροδοτήματος Αλεξάνδρας – Ελένης Γκαστή επί της οδού Κάνιγγος 1ΒΓ.»

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Τελευταία Νέα

Δήμος Ιωαννιτών: Ξεκινά το Μητρώο Εθελοντισμού

Ο Δήμος ξεκινά το Μητρώο Εθελοντισμού.Ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύοντας στην ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης θέτει σε...

spot_imgspot_img

Δείτε επίσης